Mali Poligrodzianie

Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego przy Zespole Tańca Ludowego “Poligrodzianie”

Zespół Folklorystyczny „Mali Poligrodzianie” powstał przy Zespole Tańca Ludowego Politechniki Poznańskiej „Poligrodzianie” w 1985 roku. Liczy ok. 50 młodych tancerek i tancerzy w wieku 6-14 lat. Wykształcenie wrażliwości na sztukę, wychowanie w duchu tradycji ludowej oraz szacunek dla polskiej kultury to zasadnicze idee przyświecające utworzeniu Zespołu.

Osiągnięcia

W przygotowaniu tańców i przyśpiewek wykorzystuje się autentyczne żródła, możliwie najbardziej zbliżone do „korzeni” polskiego folkloru. Wydobywa się charakter, sposób zachowania i wykonania włciwy dla przedstawianego regionu, zachowuje typowy skład instrumentalny. Pretekstem do przekazania tańców czy przyśpiewek jest wielokrotnie konkretny zwyczaj ludowy np. w regionie żywieckim – kolędowanie.

Repertuar

W przygotowaniu tańców i przyśpiewek wykorzystuje się autentyczne żródła, możliwie najbardziej zbliżone do „korzeni” polskiego folkloru. Wydobywa się charakter, sposób zachowania i wykonania włciwy dla przedstawianego regionu, zachowuje typowy skład instrumentalny. Pretekstem do przekazania tańców czy przyśpiewek jest wielokrotnie konkretny zwyczaj ludowy np. w regionie żywieckim – kolędowanie.

Nasza kadra

Manager zespołu

Marzenna Biegała - Howorska

Menadżer, dyplomowany choreograf, producent przedsięwzięć kulturalnych. Dyrektor artystyczny Zespołu Tańca Ludowego Politechniki Poznańskiej „Poligrodzianie”.

Marzenna Biegała-Howorska, magister Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, kierownik Zespołu Tańca Ludowego Poligrodzianie, dyplomowany choreograf, nauczyciel i producent przedsięwzięć kulturalnych, odznaczona Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Gloria Artis, była VicePrezydent Polskiego Akademickiego Stowarzyszenia Folklorystycznego, Dyrektor i koordynator działań w okręgu 8: Rosja, Polska, Ukraina i Białoruś przy European Folk Culture Organisation z siedzibą w Strasburgu oraz jego VicePrezydent, Dyrektor Uczelnianego Centrum Kultury Politechniki Poznańskiej, była członek Rady Organizacji Pozarządowych przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Kierownik artystyczny, Choreograf

Karol Rogacki

Przygotowanie wokalne i rytmiczne

Katarzyna Gonciarz

Mecenas strategiczny

Mecenas

Partner

Partner kreatywny

Partner Techniczny