Mali Poligrodzianie

Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego przy Zespole Tańca Ludowego “Poligrodzianie”

Zespół Folklorystyczny „Mali Poligrodzianie” powstał przy Zespole Tańca Ludowego Politechniki Poznańskiej „Poligrodzianie” w 1985 roku. Liczy ok. 50 młodych tancerek i tancerzy w wieku 6-14 lat. Wykształcenie wrażliwości na sztukę, wychowanie w duchu tradycji ludowej oraz szacunek dla polskiej kultury to zasadnicze idee przyświecające utworzeniu Zespołu.

Osiągnięcia

W przygotowaniu tańców i przyśpiewek wykorzystuje się autentyczne żródła, możliwie najbardziej zbliżone do „korzeni” polskiego folkloru. Wydobywa się charakter, sposób zachowania i wykonania włciwy dla przedstawianego regionu, zachowuje typowy skład instrumentalny. Pretekstem do przekazania tańców czy przyśpiewek jest wielokrotnie konkretny zwyczaj ludowy np. w regionie żywieckim – kolędowanie.

Repertuar

W przygotowaniu tańców i przyśpiewek wykorzystuje się autentyczne żródła, możliwie najbardziej zbliżone do „korzeni” polskiego folkloru. Wydobywa się charakter, sposób zachowania i wykonania włciwy dla przedstawianego regionu, zachowuje typowy skład instrumentalny. Pretekstem do przekazania tańców czy przyśpiewek jest wielokrotnie konkretny zwyczaj ludowy np. w regionie żywieckim – kolędowanie.

Nasza kadra

Kierownik artystyczny, manager zespołu

Marzenna Biegała - Howorska

Menadżer, dyplomowany choreograf, producent przedsięwzięć kulturalnych. Dyrektor artystyczny Zespołu Tańca Ludowego Politechniki Poznańskiej „Poligrodzianie”.

Marzenna Biegała-Howorska, magister Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, kierownik Zespołu Tańca Ludowego Poligrodzianie, dyplomowany choreograf, nauczyciel i producent przedsięwzięć kulturalnych, odznaczona Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Gloria Artis, była VicePrezydent Polskiego Akademickiego Stowarzyszenia Folklorystycznego, Dyrektor i koordynator działań w okręgu 8: Rosja, Polska, Ukraina i Białoruś przy European Folk Culture Organisation z siedzibą w Strasburgu oraz jego VicePrezydent, Dyrektor Uczelnianego Centrum Kultury Politechniki Poznańskiej, była członek Rady Organizacji Pozarządowych przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Choreograf

Karol Rogacki

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.
Przygotowanie wokalne i muzyczne

Magdalena Howorska

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Partner Strategiczny

Partner Wspierający

Partner Techniczny